20 – DOMMEN – JUDGEMENT – THE AEON

Nøgleord. Længsel efter nyt liv, genopstandelse, reinkarnation, sandhedens time, overblik, forandring og de højere magters kalden.

Farvesymbolik. Den blå himmelbue står for Himmeriget, uendelighed og velsignelse.

dommen retvendt

Din aktuelle situation. Her er tegnet til dig om, at du må begynde på en frisk. Tiden er moden til radikale forandringer. Se på din situation fra et overordnet synspunkt. Uanset hvad du foretager dig, må du tage dit liv mere seriøst, for det kan ikke fortsætte som hidtil. Forestil dig, at en engel besøger dig i drømme. Når du vågner, har du en klar fornemmelse af, at der snart vil ske noget betydningsfuldt i dit liv. Du er på vej ind i en ny og spændende livsfase. Din bedøm­mel­sesevne er stærk og veludviklet.

Astrologisk tema. Du er under indflydelse af planeten Pluto, der henviser til, at du skal komme ud af starthullerne og få dig en helt ny tilværelse på alle planer. Du må tage ansvaret for dit eget liv. Hvem skulle ellers gøre det?

Tekst. Susanne Taylor. Uddrag fra bogen. Tarot kort og Godt