Hver enkelt kort har sine egne farver. Der kan optræde en enkelt dominerende farve, og der kan være andre med blege og svage farver. Dette er alt sammen information, der skal sætte nogle følelser i gang i dig.

Du har sikkert både en yndlingsfarve og en hadefarve. Farverne i tarot har alle en betydning, som du må sætte dig ind i. Det bliver en uvurderlig hjælp for dig, når du går i gang med at læse tarotkortenes betydning.

Lad os tage et eksempel. Mørke farver som sort, grå og brun kan antyde angst, frygt og advarsler. Lyse farver som solgul, rød og grøn antyder glæde, humør og inspiration.

Jeg tolker farverne set ud fra et vestligt synspunkt, da flere af farverne har en anden betydning i Østen. Eksempelvis betyder hvid sorg og død i Østen, hvorimod vi i den vestlige betragter farven hvid som klarhed og renhed.

Jeg deler her farvernes betydning op i positiv og negativ, og ønsker ellers bare at inspirere dig til selv at studere dette meget spændende område. Der er de sidste år skrevet flere bøger om farvernes psykologiske betydning, som du kan få megen glæde af. Her kommer en oversigt over de vigtigste og mest almindelige farver, der optræder i tarotkortene.

Lille arkana 053

Dette billede er bægrenes kort er fra Aleister’s Crowleys tarotsæt.

Postkasserød

Positiv manifestation: Kærlighed, glæde, begejstring, energi, lidenskab, styrke og sundhed. Negativ manifestation: Blodtørst, vrede, hævn, krig, aggression, hidsighed, ulyk­­ke, martyrium og fare.

Orange

Positiv manifestation: Lykke, velvære, venskaber, livsglæde, livslyst samt overskud af energi og kreativitet. Negativ manifestation: Arrogance, aggressivitet, selvde­struk­tion, egoisme og kulde.

Solgul

Positiv manifestation: Tro, intellekt, godhed, guddommelighed, hellig, sandhed og ærlighed. Negativ manifestation: Falskhed, forræderi, mang­lende skelneevne og ubalance.

Mellemgrøn

Positiv manifestation: Tilpasningsevne, sundhed, livskraft, grokraft, overflod og fremgang. Negativ manifestation: Sygdom, træthed, utilfredshed, vissen, bedrag, snuhed og manglende vitalitet.

Klar blå

Positiv manifestation: Sandhed, åbenbaring, kyskhed, barmhjertighed, fromhed, kongelig, storhed og fred. Negativ manifestation: Kølig, afmålt overdrivelse, uligevægt og troløs.

Violet/Lilla

Positiv manifestation: Intelligens, viden, spirituel indsigt, sandhed og ydmyghed. Negativ manifestation: Forvirring, grænseløs, ustabilitet, selv­bedrag og løgn.

Hvid

Renhed, uskyld, kyskhed, ukrænkelighed, frelse, helligdom, sundhed, jom­fruelighed og indvielse.

Sort

Sorg, beskyttelse, fortvivlelse, ondskab, had, fordærvelse, ødelæggelse, sort magi, perversitet og kulde.

Sølvgrå

Månen, det feminine princip, intuition, indfølingsevne, humørsyge, frugt­barhed, angst, frygt og depression.

Guld

Solen, det maskuline princip, stråleglans, udødelighed, livsenergi, udholdenhed, materiel velstand, lyst og fornøjelser.

Skrevet af Susanne Taylor. Uddrag fra tarot bogen. “Tarot kort og Godt”