9 – ENEBOEREN – THE HERMIT

Nøgleord. Tilbagetrækning, meditation, den indre visdom, munken, læremesteren, vejlederen, pil­grimmen, nomaden, særlingen, eneboeren og Pater Piro.

Farvesymbolik. Eneboerens røde klædedragt symboliserer indadvendt energi, skaberevne og ressourcer.Den trehovede sorte hund (Cerberus) forbindes ofte med fortid, nutid og fremtid.Det onde i fortiden skal tilintetgøres; nutiden er en selvransagelse, og fremtiden er det nye liv. Den sorte farve står for det ikke håndgribelige, mørke tider og beskyttelse.

Eneboeren retvendt

Din aktuelle situation. Har du brug for fred og ro, så er det på tide, at du trækker dig tilbage fra dine omgivelser. Du vil være bedst tjent med at søge ind i dig selv og finde din sjæls mission. Når det er gjort, kan du vise andre vejen.

Forestil dig, at du bliver opsøgt af en munk, der tilbyder dig et fredeligt og harmonisk liv. Munken vil give dig guddommelig indsigt, som vil være den sjælemedicin, som du kan tappe af, når det er nødvendigt.

Astrologisk tema. Du er påvirket af Jomfruens tegn, der henviser til, at du skal tjene andre. Slip din selvkritik og lyt til din sjæls røst.

Tekst. Susanne Taylor. Uddrag fra bogen. Tarot kort og Godt