Tarotkortenes betydning

Ligegyldigt hvilket sæt tarot du har, er der bestemte færdselsregler og udtryk, som du må lære udenad. Et sæt består af 78 kort med hver sin betydning. Eller rettere, det består af to sæt kort, nemlig Den store Arkana, der indeholder 22 kort, og Den lille Arkana, der indeholder 56 kort.

I første omgang skal vi kun beskæftige os med Den store Arkana og de 22 kort, som hører til denne serie. Jeg vil bede dig om at sortere dine kort og lægge de 56 kort fra Den lille Arkana til side. Kortene fra Den store Arkana er øverst nummereret fra 0 til 21, og nederst står der, hvad det enkelte kort hedder.

Læg de 22 kort i numerisk rækkefølge foran dig i tre rækker med syv kort i hver. Studér kortene et efter et og bemærk, hvilke indtryk du får, når du betragter kortet. Notér dine indtryk i din tarotdagbog. Det bliver en uvurderlig hjælp, når du begynder at tyde kortene, for du kan kun huske dine spørgsmål og svar i klare detaljer, når du skriver dem ned.

Når du sidder med et kort foran dig, er der nogle betragtninger, du først må gøre dig. Du skal se, føle og mærke efter den energi, som kortet udstråler. Du skal lytte til din indre stemme, selv om du måske i første omgang mest har lyst til at forkaste den som noget sludder. Giv nu alligevel din intuition en chance, og du vil opdage at med lidt træning, er den til at stole på.

Studér kortet grundigt og bemærk, hvor dine øjne søger hen. Er der et fokuspunkt, du føler sympati eller anti­­pati for

  1. Hvilke følelser dukker op i dig? Bliver du glad, angst, bange eller rolig?
  2. Se på farverne. Er de positive eller negative? Er din hade- eller yndlingsfarve på kortet?
  3. Bemærk, om der er bevægelse eller stilstand i kortet. Hvad sker der? Er der symboler, du kender, og i givet fald, hvad be­­tyder disse symboler for dig?
  4. Tæl hvor mange personer der er på kortet. Hvad foretager de sig? Er de stationære eller i bevægelse? Hvordan udtrykker de sig?
  5. Hvilken vej vender ansigterne? Kan du se deres øjne? Smiler de til dig? Virker de glade, sorgfulde, vrede eller angrende?
  6. Hvorledes er deres kropsholdning? Har de en rank eller bøjet ryg? Hæn­gende skuldre? Virker de syge eller raske?
  7. Hvordan er påklædningen? Laser, pjalter eller kongelige rober? Har de sommer- eller vintertøj på?
  8. Hvad har personerne på hovedet? Bærer de noget i hænderne, eller ligger der noget ved deres fødder? Bemærk hænders og fødders stilling. Er de givende, modtagende eller afvisende?
  9. Læg mærke til landskabet. Hvilken årstid er det? Bemærk tegn og symboler. Kan du se sol, måne, stjerner, kors, træer, forskellige dyr eller andet? Er himlen skyfri, diset  eller tåget.

den store arkana redigeret

Alle disse informationer vil give dig følelser, tanker og fornemmelser, som er med til at afgøre, hvordan du tolker dine kort. Den første spontane reaktion, der dukker op, er som regel den rigtige for dig.

Der er flere måder at tilegne sig kortenes betydning på. Den ene er, at du læser den traditionelle fortolkning og retter dig efter den. Du kan også vælge at lade dig vejlede af din intuition. I begyndelsen vil du nok gøre flit­tigt brug af bogens opslagsmuligheder, men den bedste metode er en blanding. Lær nogle nøgleord udenad og suppler med din intuition. Endnu en metode, som jeg ofte selv praktiserer, er at sætte mig ind i kortets personlighed og forestille mig, hvordan dette menneske ville tænke, tale, føle og handle. Det er efter min erfaring en sjov, hurtig og god måde at huske kortene på.